Koldioxidfotavtryck

Strävan ska vara att koldioxidfotavtrycket ska minska till 4,0 ton/invånare senast 2030 jämfört med 2004 och 1,0 ton/invånare senast 2045.

Koldioxidfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av fossil koldioxid som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster oavsett var i världen utsläppen har skett, till exempel importerade matvaror.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Aktörer

Boende i Huddinge

Verksamma i Huddinge