Andel fordon med förnyelsebara drivmedel

Mäts årligen.

Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklingen går åt rätt håll. En utfasningsplan för respeltive förvaltning som har fossildrivna fordon bör planeras i syfte att nå målet om en fossiloberoende fordsonsflott till 2025.

Andelen av kommunens fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel 2020 låg på 30,5 procent. Pandemin och de ekonomiska förutsättningarna har gjort att det setts som en utmaning att planera för utfasningen av gamla fossila fordon under året.

Fabrikerna har stått still en del av året och anbud har ibland inte kunnat fås på förfrågningar och därmed inte kunnat få in nya bilar.

Dock har kommunens fordonskontroller i den nya leasingramen med ny leverantör höjt budgetramen för att kunna möta den kommande ökningen av utbyten av fordon.

Nu återstår fyra hela år innan allt ska vara utbytt.

Ansvar

Samtliga nämnder