Fossiloberoende fordonsflotta

Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Samtliga nämnder