Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar energi i kommunala lokaler

Indikator MP.1.5.2

Andel energi från förnybara energikällor i kommunala lokaler.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

93,8

1

2016

94,6

2

2017

96,3

3

2018

95,5

4

2019

93,1

5

2020

92,7

6

2021

92,0

Kommentar

Trenden är negativ och utvecklingen går åt fel håll från 2017. En orsak till detta är att det används mer plast i Söderenergis bränslekross.

100 procent av elen är förnyelsebar (vattenkraft). Andel förnybara bränslen i fjärrvärmen är 86 procent.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Söderenergi AB
Uppdaterad datum: 2022-02-17