Förnyelsebara energikällor

Andelen energi i första hand från förnyelsebara energikällor och i andra hand från återvunna material/avfall i kommunala lokaler ska utgöra 100 procent av den totala energianvändningen 2021. Minst 95 procent ska komma från förnyelsebara energikällor.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Söderenergi AB