Energianvändningen ska minska

Energianvändningen per kvadratmeter i Huge bostäders och Huddinge samhällsfastigheters fastighetsbestånd ska minska med 30 procent till 2020, 40 procent till 2030 och 50 procent till 2050 jämfört med 2008.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB