Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i kommunala lokaler

Indikator MP.1.11.1

Mäts årligen

Energianvändning, inklusive verksamhetsel, i kommunala lokaler.

Rad-id Datum Värde (kWh/m2)

0

2015

170

1

2016

179

2

2017

181

3

2018

172

4

2019

165

5

2020

163

6

2021

161

Kommentar

Utvecklingen går ått rätt håll om än i långsammare takt än det uppsatta målet om 137 kWh/m2 till 2020 som inte är uppnått.

Arbete för att minska energianvändingen i kommunala lokaler är ständigt pågående.

Energianvändningen i kommunala lokaler har minskat med 22 procent sedan 2008 och med 1,2 procent jämfört med föregående år.

Energianvändningen i Huddinge samhällsfastigheters lokaler var år 2021 161 kWh/m2. År 2018-2020 fanns fel i graddagskorrigering av energiförbrukning för kommunala lokaler, detta har justerats.

I redovisningen ingår kommunala lokaler, ishallar ingår inte.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17