Energianvändning i kommunala lokaler och gatubelysning

Energianvändningen, inklusive verksamhetsel, i kommunala lokaler ska senast 2020 vara högst 137 kWh/m2. Dessutom ska energianvändningen för gatubelysningen minska.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Ansvar

Huddinge samhällsfastigheter AB

Samtliga nämnder