Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöcertifierade förskolor och skolor

Indikator MP.6.9.1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Andel förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling

Rad-id Datum Värde (%)

0

2003

1,6

1

2004

1,3

2

2005

3,0

3

2006

5,0

4

2007

5,6

5

2008

5,6

6

2009

8,9

7

2010

10

8

2011

13

9

2012

11

10

2013

9,9

11

2014

9,9

12

2015

14

13

2016

12

14

2017

7,7

15

2018

6,5

16

2019

1,4

17

2020

1,4

18

2021

3,0

Kommentar

Grön Flagg förskolor och skolor:
Förskolan Filius och Filia
Hälsoförskolan Friskus
Förskolan Flygande mattan Skogås

2021 var antalet miljöcertifierade skolor och förskolor 3 st (3%), vilket är en mer än föregående år.

Antal miljöcertifierade skolor och förskolor ligger på fortsatt låg nivå, dock medverkar kommunen till en hållbar samhällsutveckling genom att stötta utgivandet av Natur & Miljöboken som är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna.

Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 10 procent 2021.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-03-26