Gå direkt till sidans innehåll

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Mål MP.6.9

Andelen förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg, Skola för hållbar utveckling eller motsvarande ska öka till 20 procent senast 2021.

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Ansvar
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-03-26