Anställda med miljöutbildning

Mäts årligen.

Andel medarbetare som har genomgått grundläggande miljöutbildning.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Det finns idag ingen miljöutbildning som de anställda kan gå, men ett utvecklingsåtagande om att ta fram och implementera en sådan utbildning finns. Under 2020 togs det fram en projektbeställning och en projektplan för att ta fram och implementera en webbaserad grundläggande miljöutbildning. Utbildningen planeras att rullas ut under 2021.

Ansvar

Kommunstyrelsen