Närhet till återvinningsstation i glesbygd

Andel invånare i glesbebyggt område som har max 800 meter i gångavstånd till återvinningsstation.

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Huddinge kommun

Kommentar

Ingen större skillnad från tidigare år.

Ansvar

FTI AB

Kommunstyrelsen