Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat källsorterat material

Indikator MP.5.6.1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal.
Källsorterat material enligt producentansvaret (från återvinningsstationer och Sortera hemma)

Insamlat källsorterat material

Rad-id Datum Värde (kg/inv)

0

1998

76,2

1

1999

84,8

2

2000

80,7

3

2001

78,2

4

2002

75,4

5

2003

68,7

6

2004

64,5

7

2005

65,9

8

2006

69,9

9

2007

70,6

10

2008

66,8

11

2009

58,8

12

2010

56,2

13

2011

55,5

14

2012

53,9

15

2013

50,7

16

2014

50,1

17

2015

55,5

18

2016

55,7

19

2017

54,3

20

2018

55,2

21

2019

48,2

22

2020

50,1

23

2021

50,0

Kommentar

För Huddinge kommun ligger mängden insamlat källsorterat material på samma nivåer som 2020 (50 kg/inv).

Rikssnittet för insamlat källsorterat material för 2021 var 53 kg per invånare.

Ansvar
  • FTI AB
Uppdaterad datum: 2022-06-21