Gå direkt till sidans innehåll

Andel enbostadshus som sorterar ut matavfall

Indikator MP.5.9.1

Mäts årligen.

Andel enbostadshus som sorterar ut matavfall.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

44

1

2016

48,5

2

2017

67,7

3

2018

71

4

2019

77,3

5

2020

79,7

Kommentar

Utvecklingen är positiv.

Till insamlat matavfall räknas hemkompostering, sortera hemma och matavfallsinsamling i brunt kärl.

2020: En viss ökning har skett från föregående år och nästan 80 % av enbostadshusen sorterar ut sitt matavfall.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18