Gå direkt till sidans innehåll

Andel enbostadshus med fastighetsnära insamling

Indikator MP.5.7.1

Mäts årligen.

Andel enbostadshus med fastighetsnära insamling.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

18,3

1

2018

16,6

2

2019

11,1

3

2020

21,9

Kommentar

Även om utvecklingen går åt rätt håll är kommunen långt ifrån att nå målet om 60 %.

Andelen enbostadshus som har fastighetsnära insamling 2020 har ökat med nästan dubbelt så mycket som 2019. Från 11,1 % 2019 till 21,9 % 2020. I SRV-kommunerna totalt ligger siffran för fastighetsnära insamling i enbostadshus på 9,0 procent.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18