Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat hushållsavfall

Indikator MP.5.5.1

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Insamlat hushållsavfall

Rad-id Datum Värde (kg/inv)

0

2000

237

1

2001

269

2

2002

249

3

2003

344

4

2004

277

5

2005

334

6

2006

340

7

2007

389

8

2008

328

9

2009

343

10

2010

331

11

2011

379

12

2012

359

13

2013

337

14

2014

328

15

2015

386

16

2016

429

17

2017

406

18

2018

391

19

2019

400

20

2020

420

21

2021

395

Kommentar

Mängden hushållsavfall ökade med ca 5 % mellan 2019 och 2020. Det var en kraftig ökning i antalet besökare på ÅVC och mängden grovavfall under 2020. En trolig orsak är att flera människor arbetade hemifrån under pandemin och därmed genererat mer avfall. Under 2021 gick dock mängderna ner till liknande nivåer som innan 2020. Man kan även se en ökad utsortering av både förpackningar och matavfall.

Rikssnittet för insamlat hushållsavfall var 466 kg/invånare (2020). Genomsnittet för Sveriges ekokommuner var 511 kg/invånare (2020).

Utvecklingen går åt fel håll och målet har inte uppnåtts.

Färgerna i diagrammet visar Avfall Sveriges värderingsgränser för en hållbar avfallshantering.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2022-10-05