Gå direkt till sidans innehåll

Andel kommunala verksamheter som källsorterar

Indikator MP.5.15.1

Mäts årligen.

Andel fastigheter med kommunala verksamheter som källsorterar förpackningar och tidningar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Alla

2019

90

1

Returpapper

2018

30

2

Returpapper

2019

77

3

Returpapper

2020

92

4

Returpapper

2021

80

5

Pappersförpackningar

2018

79

6

Pappersförpackningar

2019

85

7

Pappersförpackningar

2020

81

8

Pappersförpackningar

2021

84

9

Plastförpackningar

2018

90

10

Plastförpackningar

2019

90

11

Plastförpackningar

2020

89

12

Plastförpackningar

2021

89

13

Wellpapp

2018

92

14

Wellpapp

2019

88

15

Wellpapp

2020

99

16

Wellpapp

2021

87

17

Glas

2018

32

18

Glas

2019

30

19

Glas

2020

25

20

Glas

2021

28

21

Metallförpackningar

2018

44

22

Metallförpackningar

2019

56

23

Metallförpackningar

2020

70

24

Metallförpackningar

2021

74

Kommentar

Utvecklingen går åt rätt håll för de flesta fraktioner.

2021 ser vi en ökning för fyra fraktioner, oförändrad för två fraktioner och minskat för en fraktion. Då det är lite osäkra data är det inte heller lätt att göra en analys. Vi har ökat möjligheten till att sortera ut metall, plast och glasförpackningar, medan några verksamheter slutat med insamling av returpapper och wellpapp.

En analys till att vi inte uppnår målen beror på:

  1. Plastbrist
  2. Inte ger upphov till alla fraktioner
  3. Felsortering så att tjänsten stoppas (gäller ofta matavfall)
  4. Kunskapsbrist både hos verksamheten och internt hos HUSF om vilka fraktioner som kan/ska sorteras
  5. Bristfällig data som inte speglar verkligheten
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17