Gå direkt till sidans innehåll

Förorenade områden

Indikator MP.5.4.1

Mäts årligen.

Inventerade och sanerade förorenade områden.

Rad-id Datum Värde

0

2016

11

1

2017

5

2

2018

5

3

2019

10

4

2020

15

5

2021

0

Kommentar

Under 2020 har 15 områden anmälts som förorenade och vid behov sanerats.

Under 2020 har kommunen anställt en person som ska vara inriktad på proaktiv tillsyn.

2021: Inventering och sanering sker olika år, därav blir resultatet för 2021 noll. Inventering har gjorts, men inte sanering. Handelsträdgårdar inventerades 2021. 2022 är fokus kemtvättar.

Ansvar
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-16