Tysta områden i naturen

De tysta områdena i naturen ska värnas och utvecklas.

Mått saknas för detta mål. Det är tänkt att inom arbetet med kommunens bulleråtgärdsprogram göra en fördjupning kring tysta områden. Detta har ännu inte skett. Med tanke på kommande exploateringar i kommunen kan det bli svårt att utveckla de tysta områdena.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Ansvar

Kommunstyrelsen