Gå direkt till sidans innehåll

Areal våtmarksbetesmarker

Indikator MP.3.5.1

Mäts årligen

Areal våtmarksbetesmarker

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2008

35

1

2009

35

2

2010

38

3

2011

38

4

2012

38

5

2013

35

6

2014

35

7

2015

35

8

2016

35

9

2017

35

10

2018

29

11

2019

76

12

2020

76

13

2021

54

Kommentar

Bete på blöta marker så som Flemingsbergs våtmark, Bottnen, Vargen och Ågesta.

Det är ett omfattande arbete att mäta areal hävdad våtmarksbete och en osäkerhet råder kring hur 2018 och tidigare års mätningar har gjort. En ökning skedde mellan 2018 och 2019 till till följd av nya hagar vid Drevviken.

Areal våtmarksbete ingår också i naturbetesmarker.

Betet i Flemingsbergsviken uteblev 2021 pga dålig vattenkvalitet.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14