Gå direkt till sidans innehåll

Areal naturbetesmarker

Indikator MP.3.4.1

Areal naturbetesmarker.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2019

268

1

2020

268

2

2021

274

Kommentar

Siffran avser kommunens utarrenderade naturbetesmark samt upplåten naturbetesmark. Bete på privatägd mark ingår inte.

Areal naturbetesmarker inkluderar även våtmarksbete, av 274 ha naturbetesmark är 54 ha våtmarksbete.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14