Areal naturbetesmarker

Areal naturbetesmarker.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Siffran avser kommunens utarrenderade naturbetesmark samt upplåten naturbetesmark. Bete på privatägd mark ingår inte.

Ansvar

Klimat- och stadsmiljönämnden