Gå direkt till sidans innehåll

Ökad areal naturbetesmark

Mål MP.3.4

Naturbetesmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen naturbetesmarker ska öka till 2021.

Naturbetesmark är mark som använts länge (minst 20-30 år) ofta hundratals år till bete men som inte plöjts, odlats eller skördats.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17