Skyddad natur

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Andel skyddad natur

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Under 2020 har inga nya naturreservat bildats. Enligt kommunens översiktsplan ska fler områden inom kommunen omvandlas till naturreservat och på sikt kommer andelen mark som skyddas som naturreservat att öka. Under 2020 fanns dock inga planer på utökning av skyddad mark eller bildande av nya reservat.

I Sverige är 14,1 procent skyddad natur av den totala arealen (2020). Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner är 5,9 procent skyddad natur (2019) och har legat på samma nivå sedan 2016.
Det nationella målet är 20 procent skyddad natur till 2020.

Naturreservat: Björksättrahalvön, Drevviken, Flemingsbergsskogen, Gladö kvarnsjön, Gladöskogen, Gömmaren, Gömsta äng, Lissmadalen, Lännaskogen, Orlången, Paradiset, Trångsundsskogen.

Natura 2000-områden: Fullersta kvarn, Granby, Hanveden, Kvarnsjön i Lissma, Lännskogen och Ormputten.

Biotopskyddsområden: Korpberget.

Ansvar

Kommunstyrelsen