Närhet till större grönyta

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till större grönyta (större än 5 ha).

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Orsaken till nedgången mellan 2010 och 2011 beror på en uppdatering av kartunderlaget. Nedgången beror alltså inte på att något större grönområde försvunnit.

Ansvar

Klimat- och stadsmiljönämnden

Kommunstyrelsen