Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till mindre grönområde

Indikator MP.3.1.2

Andel invånare som har max 300 meter i gångavstånd till mindre grönyta (minst 0,1-5ha)

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

99

1

2011

98

2

2012

98

3

2013

98

4

2014

98

5

2015

98

6

2016

97

7

2017

97

8

2018

97

9

2020

96,62

Kommentar

År 2020 har analysen gjorts av medborgare som har max 230 meter till mindre grönyta, vilket kan förklara den knappa nedgången från tidigare år.

År 2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-21