God skötsel av eklandskapet

Eklandskapet ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas.

Mått saknas för detta mål, men kommunen har ett aktivt skötselarbete för dessa marker. Röjning av bryn har genomförts på Sundby, Häggsta äng, Fruängen.  

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Klimat- och stadsmiljönämnden