Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk ska eftersträvas på kommunens mark. Kommunen ska verka för att detta sker på övrig jordbruksmark.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Natur- och byggnadsnämnden