Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpning av invasiva arter

Indikator MP.3.2.1

Mäts årligen.

Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter. Till dessa arter räknas bland annat jätteloka, kirskål och skunkkalla.

Rad-id Datum Värde

0

2017

Nej

1

2018

Nej

2

2019

Nej

3

2020

Ja

4

2021

Ja

Kommentar

Under 2021 har ett intensivt arbete med invasiva arter skett i Huddinge, med ett fullgott resultat. Kartläggning av Jätteloka och Parkslide har genomförts. Bekämpning av Jätteloka och Blomsterlupin har skett i naturreservaten och bekämpning av Jätteloka har även skett på annan kommunal mark.

Gul skunkkalla har bekämpats i Gömmarens naturreservat.

Annonserad upphandling är påbörjad.

Proaktiv information finns på kommunens hemsida.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-21