Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpning av invasiva arter

Indikator MP.3.2.1

Mäts årligen.

Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter. Till dessa arter räknas bland annat jätteloka, kirskål och skunkkalla.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
Ja (2021)

Kommentar

Under 2021 har ett intensivt arbete med invasiva arter skett i Huddinge, med ett fullgott resultat. Kartläggning av Jätteloka och Parkslide har genomförts. Bekämpning av Jätteloka och Blomsterlupin har skett i naturreservaten och bekämpning av Jätteloka har även skett på annan kommunal mark.

Gul skunkkalla har bekämpats i Gömmarens naturreservat.

Annonserad upphandling är påbörjad.

Proaktiv information finns på kommunens hemsida.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-21