Marknära ozon

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner i luften mellan kolväten och kväveoxider under inverkan av solljus. Huvuddelen av det marknära ozonet kommer hit med vindarna. De högsta halterna har vi under våren och sommaren vid högtrycksbetonat väder.