Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från vägtransporter

Indikator SE.1.1.1

Avser växthusgasutsläpp från vägtransporter som sker inom Huddinge kommun som en geografisk plats.

Rad-id Datum Värde (ton CO2)

0

1990

116875

1

2000

121134

2

2005

129661

3

2010

131410

4

2011

128020

5

2012

120000

6

2013

116515

7

2014

113637

8

2015

115693

9

2016

110564

10

2017

100691

11

2018

101141

12

2019

99489

13

2020

91306

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (smhi.se)
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-01-20