Gå direkt till sidans innehåll

Förnyelsebara drivmedel

Indikator SE.1.1.3

Avser personbilar med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

20

1

2016

13,5

2

2017

15,9

3

2018

22,6

4

2019

27,3

5

2020

30,5

6

2021

40,7

Datakälla: Intern data
Ansvarig organisation
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-01-16