Gå direkt till sidans innehåll

Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

Delmål SE.1.3

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska de konsumtionsbaserade utsläppen från varor och produkter inom sina verksamheter.

De konsumtionsbaserade utsläppen ingår inte i de territoriella utsläppen, men är likväl utsläpp som påverkar klimatet och är viktiga att få med i kampen mot klimatförändringar. Kommunen har tidigare inte arbetet med utsläppsmål kopplat till inköp, för att öka kunskapen och få en överblick över den påverkan som kommunens inköp står för har därför ett arbete med att kartlägga dessa påbörjats. Efter att kartlägningen är genomförd kan kommunen sätta upp ett relevant målvärde för programperioden.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-12-21