Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Delmål SE.1.2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolags energieffektivisering och produktion av förnybar energi bidrar till minskade växthusgasutsläpp.

Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med att minska användningen av energi i fastighetsbestånden vilket även framöver, tillsammans med satsningar på produktion av solenergi, kommer att vara prioriterat. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp energianvändningen i fastihetsbestånden samt samlad effekt av solceller.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-01-11