Gå direkt till sidans innehåll

Miljöutbildning

Indikator SE.6.1.1

Avser andel medarbetare som har varit anställda i minst nio månader och som genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2016

0

1

2017

0

2

2018

0

3

2019

0

4

2020

0

5

2021

0

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-12-20