Gå direkt till sidans innehåll

Miljöutbildning

Indikator SE.6.1.1

Avser andel medarbetare som har varit anställda i minst nio månader och som genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Senaste värdet:
0 % (2021)
Utgångsvärde:
0 % (2021)
Målvärde 2025:
100 % (2025)
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-12-20