Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp per invånare

Indikator SE.6.2.1

Avser koldioxidutsläpp per invånare.

Rad-id Datum Värde (ton/inv)

0

2021

8

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-12-21