Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbedömda kemiska produkter

Indikator SE.2.2.1

Avser andel slutförda ny- och ombyggnadsprojekt där varor och kemiska produkter är miljöbedömda och dokumenterade.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2020

100

1

2021

100

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2022-12-08