Gå direkt till sidans innehåll

Fossilfria arbetsmaskiner i byggprojekt

Indikator SE.2.1.2

Här visas andelen av alla upphandlingar av ny- och ombyggnadsprojekt samt drift- och underhållsentreprenader där fossilfria arbetsmaskiner har premierats samt upphandlats. Målet till 2025 är att fossilfria arbetsmaskiner ska ha premierats i 100% och upphandlats i minst 50 % av samtliga upphandlingar.

Avser andelen upphandlingar där fossilfria arbetsmaskiner har premierats eller upphandlats.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Medelvärde

2021

0

1

Premierats

2021

0

2

Upphandlats

2021

0

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-08