Gå direkt till sidans innehåll

Fossilfria arbetsmaskiner i byggprojekt

Indikator SE.2.1.2

Här visas andelen av alla upphandlingar av ny- och ombyggnadsprojekt samt drift- och underhållsentreprenader där fossilfria arbetsmaskiner har premierats samt upphandlats. Målet till 2025 är att fossilfria arbetsmaskiner ska ha premierats i 100% och upphandlats i minst 50 % av samtliga upphandlingar.

Avser andelen upphandlingar där fossilfria arbetsmaskiner har premierats eller upphandlats.

Senaste värdet:
0 % (2021)
Utgångsvärde:
0 % (2021)
Mål:
75 % (2025)
Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-08