Gå direkt till sidans innehåll

Grovavfall

Indikator SE.5.3.2

Avser insamlad mängd grovavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2012

92

1

2013

139

2

2014

130

3

2015

152

4

2016

148

5

2017

111

6

2018

111

7

2019

118

8

2020

129

9

2021

100

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-01-16