Gå direkt till sidans innehåll

Farligt avfall och elavfall

Indikator SE.5.3.3

Avser insamlad mängd farligt avfall inklusive elavfall.

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2012

28,0

1

2013

19,8

2

2014

10,5

3

2015

11,5

4

2016

9,2

5

2017

14,8

6

2018

15,0

7

2019

16,4

8

2020

18,7

9

2021

28,0

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-01-16