Gå direkt till sidans innehåll

Markundersökning av förorenade områden

Indikator SE.5.2.4

Avser påbörjade markundersökningar av riskklassade förorenade områden där kommunen är fastighetsägare.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2020

0

Uppdaterad datum: 2022-12-20