Gå direkt till sidans innehåll

Markundersökning av förorenade områden

Indikator SE.5.2.4

Avser påbörjade markundersökningar av riskklassade förorenade områden där kommunen är fastighetsägare.

Senaste värdet:
0 stycken (2020)
Utgångsvärde:
0 stycken (2020)
Målvärde 2025:
8 stycken (2025)
Uppdaterad datum: 2022-12-20