Gå direkt till sidans innehåll

Inventering och riskklassning av förorenade områden

Indikator SE.5.2.3

Avser inventerade och riskklassade förorenade områden som tillhör branschklass 2 där kommunen är fastighetsägare.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2020

2

Uppdaterad datum: 2022-12-20