Gå direkt till sidans innehåll

Inventering och riskklassning av förorenade områden

Indikator SE.5.2.3

Avser inventerade och riskklassade förorenade områden som tillhör branschklass 2 där kommunen är fastighetsägare.

Senaste värdet:
2 stycken (2020)
Utgångsvärde:
2 stycken (2020)
Målvärde 2025:
21 stycken (2025)
Uppdaterad datum: 2022-12-20