Gå direkt till sidans innehåll

Minimerad spridning av miljögifter

Delmål SE.5.2

Kommunen och dess helägda bolag ska fasa ut farliga ämnen och minimera spridningen av miljögifter som kan skada människor och natur.

Det finns hundratusentals kemikalier på marknaden och vardagsprodukter kan innehålla egenskaper som ökar riskerna för negativa hälso- och miljöeffkter. Kommunen kan minimera spridningen av miljögifter genom att bland annat fokusera på miljömärkning och miljöcertifiering vid inköp.
I kommunen finns flera förorenadeområden som riskerar att påverka människor och miljö och som oftast är historiska skulder men som likväl behöver åtgärdas. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp Handlingsplan för gifter i miljön, andel inköp av miljöcertifierade och miljömärkta varor samt inventering och markundersökning kopplat till förorenadeområden.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-12-20