Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar (PM10)

Indikator SE.5.1.1

Avser årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Rad-id Datum Värde (µg/m3)

0

2020

15

Karta partiklar (PM10)

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-21