Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar (PM10)

Indikator SE.5.1.1

Avser årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Senaste värdet:
15 µg/m3 (2020)
Utgångsvärde:
15 µg/m3 (2020)
Gränsvärde:
15 µg/m3 (2025)

Karta partiklar (PM10)

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-12-21